FabCafe Barcelona

What do you fab?

Acerca de

FABCAFE = 1/2 Laboratori de Fabricació Digital + 1/2 Bar Cafè

FabCafe és el primer lloc del món que introdueix l'esperit FAB (Fabricació Digital) en un entorn del nostre quotidià més immediat, com és el d’un bar-cafè.

Fundat al 2011 a Tokyo, aquest primer FabCafe va ser també el primer lloc del món en introduir maquinària de tall per làser i impressores 3D dins el context d'un cafè, fent les experiències FAB fàcilment accessibles a tothom.

Un FabCafe juga tres rols: com a bar-cafè, com a comunitat local creativa i com a plataforma global del moviment «Maker/Creador»

Amb l'auge de l’activisme social i les xarxes online, on els usuaris han esdevingut els co-creadors dels continguts, el bar-cafè es converteix un cop més, en el punt de trobada per a tots aquells que pensen i senten igual.

Gràcies als recents prototips, la tecnologia (a saber, impressores 3D) esdevé més accessible i assequible; les petites empreses i els individus són encoratjats a produir prototips i a experimentar amb idees innovadores a un baix cost i en un curt període de temps.

Amb un FabCafe a Tokyo i un altre a Taipei actualment, Barcelona serà la tercera ciutat del món en tenir-ne un. Estem parlant de la creació d'una xarxa global de comunitats creatives, d'una xarxa oberta per a compartir, col.laborar, aprendre i crear.

FabCafe Barcelona serà el primer FabCafe d’Europa i el tercer del món.

Serà alhora el primer espai de Barcelona en unir la creació digital i la gastronomia.

FabCafe esdevindrà una realitat a Barcelona el 27 de març de 2014.

//

FABCAFE = 1/2 Laboratori de Fabricación Digital + 1/2 Bar Café

Mitad Laboratorio de Fabricación Digital, mitad Bar Café, FabCafe es el primer lugar del mundo que introduce el espíritu FAB ( Fabricación Digital ) en un entorno de nuestro cotidiano más inmediato, como es el de un bar café.

Fundado en 2011 en Tokio, este primer FabCafe fue también el primer lugar del mundo en introducir maquinaria de corte por láser e impresoras 3D en el entorno de un café, haciendo las experiencias FAB fácilmente accesibles para todos.

Un FabCafe juega tres roles: como bar café, como comunidad local creativa y como plataforma global del movimiento « Maker / Creador »

Gracias al auge del activismo social y las redes online, donde los usuarios se han convertido en los co-creadores de los contenidos, el bar café se convertirá de nuevo, en el punto de encuentro para todos aquellos que piensan y sienten igual.

Gracias a los repentinos y recientes prototipos, la tecnología (a saber, las impresoras 3D) se ha convertido en algo más accesible y asequible; las pequeñas empresas y los individuos son alentados a producir prototipos y a experimentar con ideas innovadoras a un bajo costo y en un corto periodo de tiempo.

Con un FabCafe en Tokyo y otro en Taipei actualmente, Barcelona será la tercera ciudad del mundo en tener uno. Estamos hablando de la creación de una red global de comunidades creativas, de una red abierta para compartir, colaborar, aprender y crear.

FabCafe Barcelona será el primer FabCafe de Europa y el tercero del mundo.

Será a su vez, el primer espacio de Barcelona en unir la creación digital y la gastronomía.

FabCafe será una realidad en Barcelona el 27 de marzo de 2014.

 

Para qué es la financiación

Amb el vostre finançament contribuireu a l'adquisició d'una talladora làser, una impressora 3D, a la festa d'inauguració, a la qual estareu tots més que convidats i a la fabricació de les vostres recompenses. 

//

Con vuestra financiación contribuiréis a la adquisición de una cortadora láser, una impresora 3D, a la fiesta de inauguración, a la cual estaréis más que invitados y a la fabricación de vuestras recompensas. 

 

 

Sobre el creador de proyecto

FabCafe Barcelona estarà ubicat (Bailén, 11. 08010 Barcelona) a les instal.lacions de MOB,Makers of Barcelona una comunitat col.laborativa en la qual professionals de diferents àmbits vinculats a la creativitat, la innovació i emprenedoria comparteixen un mateix ESPAI on generar CONTINGUT i posar en pràctica tant idees innovadores, com a noves dinàmiques per implementar-les. 

//

FaceBook FabCafe & FaceBook MOB

//

FabCafe Barcelona estará ubicado (Bailén, 11. 08010 Barcelona) en les instalaciones de MOB,Makers of Barcelona una comunidad colaborativa en la que profesionales de diferentes ámbitos vinculados a la creatividad, la innovación y el emprendimiento comparten un mismo ESPACIO donde generar CONTENIDO y poner en práctica tanto ideas innovadoras, como nuevas dinámicas para implementarlas. 

FAQ